Szlak metaboliczny - strona 8

Kwas moczowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

pirymidyn - szlak metaboliczny, który ma być doskonale znany. O ile w purynach bardziej implikacje...

Proces fotosyntezy - schemat

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1141

i deoksyryboza (składniki nukleotydów) zachodzi w szlaku metabolicznym nazwanym cyklem pentozofosforanowym...

Metabolizm biosfery - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Funkcjonowanie ekostemów wodnych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2849

tych szlaków metabolicznych, ale największe znaczenie mają foto- i chemolitoautotrofy oraz tlenowe i beztlenowe...

Ksenobiotyki - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1729

toksyczny, łatwiej rozpuszczalny i łatwiej usuwany. Grzyby strzępkowe: Różnorodność szlaków metabolicznych...

Wirusologia - wykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wirusologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1323

życiowe komórki (większość antybiotyków przeciwbakteryjnych kierowana jest bezpośrednio w ich szlaki...

Fotosynteza w biologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1337

i deoksyryboza (składniki nukleotydów) zachodzi w szlaku metabolicznym nazwanym cyklem pentozofosforanowym...

Antybiotyki - Penicyliny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2079

skojarzone synergizm: Blokada kolejnych etapów tego samego szlaku metabolicznego: trimetoprim+sulfametaxazole...

Biotechnologia - pytania wraz z odpowiedziami

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. A. Min Tjoa
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2513

w obrębie osłon komórkowych, - włączenie w szlaki metaboliczne, Mikroorganizmy - zmieniają odczyn pH...