Szkodliwość społeczna czynu

Kary orzekane przez TS-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

jest odpowiedzialność konstytucyjna. Trybunał stanu z uwagi na znikomy stopień szkodliwości społecznej czynu...

Istota kary w prawie karnym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

społecznej czynu - prewencja indywidualna (cele wychowawcze i zapobiegawcze dla sprawcy) - prewencja ogólna...

Efekty socjalizacji -wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

, prokuratura wypuszcza bandytów z powodu „nikłej szkodliwości społecznej czynu, a sądy ferują za ciężkie...

Relacje między kuratorem a nieletnim

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

w zależności od wieku, płci, poziomu intelektualnego ewentualnego wychowanka, szkodliwości społecznej czynu...

Kasacja-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1029

szkodliwości społecznej czynu albo - niepodleganie karze albo - z powodu niepoczytalności sprawcy lub iii...