Szkoła katolicka

Działalność Filipa Melanchtona

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1435

nawet w szkołach katolickich. Melanchton stał się jakby nieoficjalnym ministrem oświecenia luterańskich Niemiec...

Państwo a kościół - stosunki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 112
Wyświetleń: 784

(dobra martwej ręki) › zaognienie relacji. -Kościół tylko nauczać religii w szkołach, zachowano szkoły...

Wiek XVI - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 203
Wyświetleń: 546

. Powstawały też gimnazja luterańskie w Toruniu i w Gdańsku, stanowiły one przeciwwagę do szkół katolickich...

Strajki szkolne w zaborze pruskim

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1190

Bydgoszczy strajkowały dzieci w 9 szkołach, w Poznaniu doszło do strajku we wszystkich szkołach katolickich...

Wykład - Idee oświecenia a Kościół

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zarys historii Kościoła katolickiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

nieprzewidywalnym, wypowiada się mocno. Wychowanek szkoły katolickiej/jezuickiej. Francja przeżywała kryzys, kościół...

Wykład - Idee oświecenia a Kościół

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zarys historii Kościoła katolickiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 994

nieprzewidywalnym, wypowiada się mocno. Wychowanek szkoły katolickiej/jezuickiej. Francja przeżywała kryzys, kościół...