Szarif

Wykład - Religia Majów

  • Uniwersytet Warszawski
  • Religioznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Êredniowieczu „szlachetnych imion” (al-asma asz-szarifa) M., których liczba z czasem rozros∏a si´ do 201. M a j...

Pielgrzymki w islamie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Małgorzata Orłowska
  • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

w Iraku, Mazar-i-Szarif w Afganistanie. 10.4. Pielgrzymki we współczesnym islamie We współczesnym islamie...

WZBMn

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1540

Ogólne rozumienie kategorii bezpieczeństwo Bezpieczeństwo ujmowane jest negatywnie - jako brak zagrożeń, lub pozytywnie – jako możliwość swobodnego rozwoju. Aspekt negatywny jest podstawą dla aspektu pozytywnego. W najogólniejszym znaczeniu bezpieczeństwo można określić jako pewność istnienia i prz...

Historia polityczna XX wieku - wykłady

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr hab. Witold Matwiejczyk
  • Historia polityczna XX wieku
Pobrań: 854
Wyświetleń: 4326

, pokój brzeski i Mitteleuropa, rewolucja lutowa, powrót Lenina do Rosji i jego tezy kwietniowe, rewolucja bolszewicka, utworzenie Czeka, początek komunizmu wojennego, Czerwony Terror, Ukraina i jej inkorporacja do imperium sowieckiego, traktat japońsko-chiński, statut Ligi Narodów, pakt Brianda - K...