System walutowy - strona 30

Źródła integracji europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

europejski system walutowy - ECU - Europejska Jednostka Rozliczeniowa - to koszyk wszystkich walut...

Unia Europejska - szansa dla Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

została Rada Europejska, decydująca o dalszych kierunkach działań i rozwoju. ESW - Europejski System...

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1806

ZAGADNIENIA Z EKONOMII DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO Określ istotę ekonomii jako nauki i przedstaw rys historyczny jej narodzin i rozwoju? Wskaż i scharakteryzuj aparaturę metodologiczną ekonomii (kategoria ekonomiczna, prawo ekonomiczne, teoria ekonomiczna) oraz jej podstawowe metody badawcze? Wsk...

Organizacje międzynarodowe

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1379

międzynarodowego systemu walutowego konsultacyjna - świadczenie usług konsultacyjnych; tworzenie forum wymiany...

Organizacje międzynarodowe - skrypt

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4193

gwarantujących stabilność międzynarodowego systemu walutowego konsultacyjna - świadczenie usług konsultacyjnych...

Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5481

deficytów fiskalnych Załamanie międzynarodowego systemu walutowego z Bretto Woods Znaczne wahanie kursów...

Handel elektroniczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1869

do prowadzenia biznesu, a w tym: stabilność systemu walutowego (wymienialność lokalnego pieniądza, poziom...

Turystyka w Unii Europejskiej

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2156

stałych kursów walutowych oraz utworzenie w 1979 roku Europejskiego Systemu Walutowego. Niestety...