System prezydencki władza wykonawcza - strona 28

Encyklopedia prawa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1869

jest od premiera parlamentu. System parlamentarny zracjonalizowany - wzmocnienie władzy wykonawczej kosztem...

Konstytucja - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1834

- to system podstawowych urządzeń społeczno-gospodarczych i politycznych, które charakteryzują daną...

USA-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1036

prezydenta - system prezydencki. Zasada federalizmu USA tworzy 50 stanów (w zasadzie państw) + tzw. Dystrykt...

Historia ustroju - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1911

o ograniczonej suwerenności np. Związek Północnoniemiecki) System zarządzania: centralizacja decentralizacja (np...

Państwo unitarne-charakterystyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1043

system organów sądowych oraz prawodawczych i wykonawczych podział kraju na jednostki administracyjno...