Historia władzy w europie-skrypt 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia władzy w europie-skrypt 3 - strona 1

Fragment notatki:

SKRYPT HISTORIA WŁADZY W EUROPIE
ZJAWISKO WŁADZY, WŁADZA POLITYCZNA I PAŃSTWOWA
Władza - (w ujęciu socjologicznym) stosunek społeczny między dwiema jednostkami, między jednostką a grupą lub między dwiema grupami, polegający na tym, że jedna ze stron może w sposób trwały I uprawniony zmuszać drugą ze stron do określonego postępowania I posiada środki zapewniające jej kontrolę tego postępowania. Upoważnienia do kierowania postępowaniem innych członków grupy zwane są kompetencjami I są zawarte w statucie grupy. W przypadku państwa rolę takiego statutu pełni konstytucja. Władza opiera się na faktycznej mocy (lub pozorach, wytworzonych przez sprawujących władzę, że taką moc posiadają) oraz na autorytecie. Autorytet opiera się na legitymizacji władzy, czyli istniejącym przekonaniu, że sprawowanie władzy przez daną grupę jest uzasadnione, usprawiedliwione, powinno być aprobowane. W pierwszym wydaniu Encykolopedii Britanniki z 1771 r przy haśle „władza” natrafiamy na informację iż jest to „zdolność czynienia czegokolwiek . Władza państwowa to władza suwerenna i uniwersalna na danym terytorium państwa, zdolna do zabezpieczenia porządku prawnego, społecznego i ekonomicznego odpowiadającego formie rządów. W przypadku władzy państwowej jej legitymizacja może opierać się na tradycji (np. monarchia), charyzmie przywódcy (władza charyzmatyczna - oparta na zdolnościach przywódczych osoby ją sprawującej) lub na racjonalnych przesłankach, takich jak np. wyniki wyborów. Władza z reguły jest ograniczana do określonej dziedziny spraw. Dzieje się to albo przez nadanie osobie ją sprawującej pewnych uprawnień, albo przez umożliwienie stwarzania sytuacji przymusowej. Władza państwowa realizuje też cele wytyczane przez władzę polityczną. Władza polityczna jest to realizacja przez sprawującą ją elitę (partię polityczną lub osobę) pożądanej przez nią wizji ładu społecznego (programu społecznego - ideologii), między innymi przez stanowienie prawa. W demokracji władza polityczna danej partii wynika z większości w organach władzy ustawodawczej - Sejmie I Senacie. Sprawujący władzę polityczną decydują o celach I kierunkach działania państwa. Władza państwowa (w uproszczeniu wykonawcza) realizuje te cele I jednocześnie zapewnia sprawne funkcjonowanie państwa (ochrona granic, szkoły, sł. zdrowia, policja, drogi itp). Partie sprawują władzę polityczną także przez obsadzenie "swoimi" przedstawicielami organów władzy państwowej (rząd, organy centralne I terenowe, organizacje)
Więc główna różnica między władzą polityczną a państwową jest to, że władza polityczna wytycza kierunek zmian a władza państwowa - realizuje ten kierunek. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz