Sygnatariusz - strona 2

Wykład - Obszary podbiegunowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 805

będzie wykorzystywana wyłącznie do celów pokojowych. Sygnatariusze zobowiązali się utrzymywać wolność badań naukowych...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

między państwami sygnatariuszami KNU - tzw., klauzula KNU, jest to Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania...

Międzynarodowe stosunki kulturowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1673

władze Artykuł 7 ● w strefie morza, w ktorej państwa -sygnatariusze dysponują jurysdykcją, mają wyłączne...

Wykład - Geneza ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 700

sygnatariusze Deklaracji Narodów Zjednoczonych z 1 I 1942 r.; w 1945 r. przed rozpoczęciem konferencji odbyło...

Układ z Schengen - omówienie

 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1099

z Schengen (tzw. Schengen I), który ostatecznie wszed∏ w ˝ycie 26 czerwca 1995 r. Sygnatariuszami tego uk∏adu...

Tworzenie prawa pierwotnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 497

przez wszystkie państwa sygnatariuszy procedura kładki II. Procedury zawierania umów międzynarodowych przez wspólnoty...