Strumień promieniowania - strona 5

Sciaga fizyka

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2660

jednostkowej do całkowitej mocy strumienia promieniowania O, padającego prostopadle na jednostkę powierzchni...

Fizyka kwantowa

  • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1897

tylko od temperatury gaz y podobną zaleŜność ma strumień promieniowania emitowanego w jednej sekundzie przez ciało...

Energetyka słoneczna - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

wartości strumienia promieniowania słonecznego występują nad Bałtykiem oraz we wschodniej części Polski...

Klimat

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Edmund Pieczonka
  • Geografia gospodarcza
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1344

się miedzy Ziemia a Słońcem. Ich obecność może redukować strumień promieniowania słonecznego docierającego...

Meteorologia i klimatologia - wszystko

  • Politechnika Gdańska
  • dr inż. Dariusz Gąsiorowski
  • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

BUDOWA I SK AD ATMOSFERY ZIEMSKIEJ G ówne cechy atmosfery ziemskiej Atmosfera, czyli gazowa pow oka otaczaj ca Ziemi , stanowi fizyczn mieszanin gazów, które nie tworz ze sob zwi zków chemicznych. Gazy wchodz ce w sk ad powietrza w stosunku sta ym nazywane s sk adnikami atmosfery, natomiast ga...