Struktura gospodarcza - strona 2

Sylogizmy niedoskonałe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1771

towarzyszą przemiany polityczne; przemiany polityczne prowadzą do zmian w strukturach gospodarczych; zmiany...

Instytucje UE - wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

proces różnorodnych dostosowań struktur gospodarczych integrujących się krajów, tworzenia trwałych...

Wykład - Użytkowanie terenu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Klasik
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 889

strukturalna - zdywersyfikowana struktura gospodarcza; przemysłowa, usługowa Siła decyzyjna elit politycznych...

Intgracja -rozwinięcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1372

i telekomunikacyjna) Komplementarność struktur gospodarczych integrujących się państw (uzupełnianie się), lepiej...

Sprawy organizacyjne i podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 721

oddziałują na struktury gospodarcze, oraz w jaki sposób publiczne zasoby pieniężne oddziałują na koniunkturę...