Struktura danych - strona 20

Ściąga z baz danych

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1645

. Oznacza to, że nie istnieją żadne zależności przechodnie (nietrywialne). **Kwerenda — struktura danych...

Stratyfikacja społeczna w Polsce

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1281

. Najczęściej w elitach znajdują się ludzie z klas lub warstw zajmujących najwyższe miejsce w strukturze danego...

Informatyka cz.3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Paweł Lula
  • Wstęp do informatyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1771

definiowania struktur danych. • Dane są często współdzielone przez różne podprogramy, • Algorytmy + struktury...

Systemy operacyjne - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Technologia informacyjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

uŜytkownika z systemem operacyjnym system plików - sposób zapisu struktury danych na nośniku. Akademia...