Stowarzyszenie - strona 20

Sentencje łacińskie - przykłady

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Orzechowska
 • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2065

i własnością właściciela gruntu. 39. Tres faciunt collegiunt. - 3 osoby tworzą stowarzyszenie. Pr. Rzymskie...

Grupy interesu i nacisku-Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Roman Backer
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 686
Wyświetleń: 5131

stowarzyszenie, którego celem jest wpływanie na treść polityki względem działania rządu Grupa interesu...

Droga Polski do UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Danuta Idczak
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

o rozpoczęcie negocjacji umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskim * utworzenie stanowiska Pełnomocnika...

Regionalne izby obrachunkowe.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

) jednostek samorządu terytorialnego, 2) związków międzygminnych, 3) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin...