Stowarzyszenie - strona 18

Drogi kobiet do emncypacji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2737

były stowarzyszenia oświatowe i charytatywne. Większości takich organizacji przyświecał najpierw cel wspomagania...

Polski System Medialny - prasa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Marcin Piechocki
 • Polski System Medialny
Pobrań: 504
Wyświetleń: 5712

Stowarzyszenia Gazet Lokalnych: • prowadzone od początku istnienia Stowarzyszenia działania lobbingowe na rzecz...

Doktryny medialne-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Anna Kasprzyszak
 • Dziennikarskie źródła informacji
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2520

- stowarzyszenie dziennikarzy polskich - PRL- dziennikarstwo reżimowe, upolitycznione - 1981- większość...

Osobowość prawna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 721

czy nie. Do osób fizycznych zaliczamy: przedsiębiorstwa państwowe fundacje stowarzyszenia gminy, powiaty szkoły...

Osoba prawna - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

stowarzyszenia, udziałowcy spółki); Element majątkowy (wyodrębniony z majątku członków lub na innej drodze...

Kodyfikacja prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 581

. a) Kodyfikacje prywatne: Zajmują się nią międzynarodowe stowarzyszenia prywatne (oraz, mniej istotne, prace...