Stan nadzwyczajny - strona 12

Prawa człowieka - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 819

stanu nadzwyczajnego nie mogą być ograniczone). Oparcie jakichkolwiek nakazów lub zakazów na treści...

System prawa i jego cechy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4382

ustrój państwa, jego organy i sposób powoływania, własność, sytuację jednostki w państwie, stany...

Stosunek administracyjno-prawny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1246

. przewiduje wydawanie rozporządzeń z mocą ustawy tylko w stanie nadzwyczajnym, tj. w czasie stanu wojennego...

Hierarchia aktów prawnych w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3073

samorządowych ustawy o wyborze Prezydenta RP u. o stanach nadzwyczajnych ustawy mogą dotyczyć: zasad działania...

Zasada demokratycznego państwa prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

, również w stanach nadzwyczajnych. System legitymizacji: - pośrednia-> wybór osób do organów przedstawicielskich...