Stal niskostopowa - strona 4

Stale staliwa i żeliwa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

% (w przypadku stali niskostopowych, gdy średnia zawartość składnika przekracza 1%). Stale o wyższych wymaganiach...

Wytapianie i obrobka - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Projektowanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

korzystnie na właściwości mechaniczne stali. Stal niskostopowa jest na ogół poddawana tylko odgazowaniu...

Stale narzędziowe - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

stopowych, 2. stale niskostopowe na matryce kuŸnicze o wy¿szej zawartoœci wêgla. 2.4. Stale szybkotn¹ce...

Notatki z wykładów - chemia

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż. Elżbieta Jagiełło
  • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, tym większa twardość stali, węgiel w stalach niskostopowych wpływa na twardość poprzez wpływ na hartowność...