Stała gazowa - strona 10

Gaz doskonały - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

 (bezwzględna), T [K]  = t [°C] + 273,15 R - uniwersalna stała gazowa: R = NAkB, gdzie: NA - stała Avogadra...

Chemia fizyczna - ogniwa chemiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

stała gazowa = 8,314[J/mol*K] T-temprratura =298[K] F-stała Faradaya =96500 [C] E0 - standardowa SEM...

Technika Cieplna

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technika Cieplna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2758

bezwzględna T Gramocząsteczki gazu; υ= V/m pV = nRT /:n p(V/n) = RT pV = RT => indywidualna stała gazowa Gazy...

Równanie ciągłości strumienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria napędów lotniczych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3220

rozchodzenia się dźwięku w gazie o danym wykładniku izentropy, stałej gazowej i temperaturze bezwzględnej...

Gospodarka wodna - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1666

na decymetr sześcienny) R - stała gazowa T - temperatura bezwzględna Dodatkowe pojęcia (oprócz...