Stała dysocjacji - strona 7

Współczynnik podziału zwrot ver2.1

  • Politechnika Warszawska
  • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

w tych samych warunkach. Dla naszej reakcji ogólna stała dysocjacji dana jest wzorem: - stężenie standardowe 1...

Chemia analityczna - egzamin

  • Politechnika Gdańska
  • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec
  • Chemia analityczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1939

. Stała dysocjacji, hydrolizy. Iloczyn jonowy wody, pH roztworów kwasów, zasad, soli i buforów. Krzywe...

Prawo podziału Nernsta

  • Politechnika Śląska
  • dr Monika Gralewski
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1428

międzycząsteczkowymi. Jeżeli w fazie wodnej przebiega dysocjacja HA H+ + A-- to stała dysocjacji K1...