Stała Faradaya - strona 4

Elektrochemia - zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2100

.zred ] ln nF [ f .utl ] gdzie: R - stała gazowa = 8,314 J/mol⋅K T – temperatura F – stała Faradaya = 96...

Sprawozdanie z ogniw

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

ΔU F - stała Faradaya = 96485 C*mol-1 Korzystając z zależności: ΔG = ΔH - TΔS oraz (∂ΔG/∂T)p = -ΔS...

Potencjometria - ćwiczenie 5

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

- stała Faradaya [Ox] - stężenie molowe formy utlenionej (dla roztworów stężonych używa się aktywności...

OGNIWA GALWANICZNE

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1330

substancji ulegającej reakcji elektrodowej, z – liczbą wymienianych elektronów, zaś stała F (zwana stałą...

Chemia fizyczna - kolorymetr - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1176

. We wszystkich obliczeniach przyjęliśmy temperaturę T=298K,stałą gazową R=8,314[J/mol*K], stałą Faradaya F=96500[C]. Użyte...