Stężenie molowe - strona 6

Wykład - wiązania wodorowe

 • Politechnika Warszawska
 • Marcin Okuniewski
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1211

A - absorbancja c - stężenie molowe / mol∙dm-3 l - długość kuwety (2 cm) Tabela 3. Wartości absorbancji...

Badanie asocjacji alkoholi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

- stężenie molowe / mol∙dm-3 l - długość kuwety A - absorbancja (ekstynkcja) Długość kuwety l= 2cm Tabela 2...

Spektrofotonmetria - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1176

o stężeniu molowym 2*10^-3, 10ml buforu o pH=4,5, 5ml Fe o stężeniu 3*10^-3 zmieszano i dolano wody do 25ml...

Przewodność - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1099

1.Zestawienie przewodności molowych badanych roztworów HCl (C – stężenie molowe; Λ – przewodność...

Zadania z rozwiązaniami z chemii

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106

liczbową stężenia molowego Na2HPO4 równą cs = 0.096 M. Ponieważ uzyskanie jakiejkolwiek ilości Na2HPO4...

Roztwory

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 868

można używać w obliczeniach ilości jonów lub stężenia molowe indywiduów chemicznych α= α (rodzaju substancji...