Sprzedaż detaliczna - strona 10

Podatki i wydatki publiczne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

od sprzedaży detalicznej. Podczas gdy podatek od sprzedaży jest ściągany jedynie na etapie ostateczne sprzedaży...

Radia i TV,Internet miażdy prasę

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Historia prasy polskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

już 5,8 proc. budżetów reklamowych. Najwięcej dały zarobić: sektor finansowy, bankowy, sprzedaż detaliczna...

Wycena towarów-opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Lucyna Małgorzata Poniatowska
  • Rachunkowość obrotu towarowego
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1232

produkcyjnych przekazane do własnych punktów sprzedaży detalicznej lub gastronomicznej, produkty rolne...

Plan marketingowy - firma handlowa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Agnieszka Miedziński
  • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1323

reklamować sam wyrób aby reklama dotarła bezpośrednio do finalnego nabywcy a nie tylko do punktów sprzedaży...