Sprawstwo - strona 3

Odpowiedzialność karna-pojęcie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Prawo karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

KK pozwala wyróżnić w tym zakresie Formy sprawczo- wykonawcze- sprawstwo i współsprawstwo Formy...

Prawo karne i jego funkcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

z zaniechania Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa - sprawstwo, współsprawstwo, sprawstwo kierownicze: Art...

Wiek a odpowiedzialność karna - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

zakładnika w formie zjawiskowej sprawstwa ( również ze skutkiem śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu...

Prawo karne notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo karne
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4487

: sprawstwo, podżeganie, pomocnictwo oraz odpowiedzialność za wszystkie formy stadialne. W notatce prawo karne...

Podżeganie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1659

odnosić się będą tylko do sprawstwa sensu stricto, a nie podżegania i pomocnictwa. W związku...

Teoria podmiotowości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

społecznych jest podmiotowe sprawstwo jednostek i zbiorowości społecznych, przejawiane w ich działaniach...