Solwatacja - strona 6

Napięcie powierzchniowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1512

na skutek solwatacji oraz ruchów termicznych hydratowanych jonów Na(+). Jak wynika z obliczeń dotyczących...

Chemi analityczna-pojęcia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

solwatacja protonu (koordynacja poprzez wolną parę elekt. tlenu) cząsteczkami rozpuszcz. i ewentualnie...

Wykład - chemia analityczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 714

solwatacja protonu (koordynacja poprzez wolną parę elekt. tlenu) cząsteczkami rozpuszcz. i ewentualnie...

Nanoszenie powłok-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Ryszard Jan Wieleba
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1925

w układzie polimer PVC - plastyfikator, w temperaturze 180-190°C w czasie 30-60 min, obejmującym solwatacje...

Sprawozdania z chemii fizycznej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Piotr Żabiński
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 11935

rozpuszczonej z cząstkami rozpuszczalnika (solwatacja - zwana w przypadku roztworów wodnych hydratacją...