Sochacki

Późny eneolit Kotliny Karpackiej

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Remigiusz Gawrych
  • Archeologia powszechna - eneolit i wczesny brąz
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1379

. Użytkowano miedź arsenową. Sochacki - stawiał na autochtoniczność KPL. Mówił o tym, że Baden wywodzi...

Funkcje Trybunały Konstytucyjnego.

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Jarosław Szymanek
  • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665

, a krąg podmiotów uprawnionych do jej podjęcia jest ograniczony - wg Czeszejko-Sochackiego należy odróżnić...

Analiza strategiczna PUDM

  • Analiza finansowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1442

do Naszych największych konkurentów należą firmy takie jak: OMEGA, Z. B. I. K. Sochacki, M. P. R. H. U. „TECHNOREM”, P. B...

Najnowsza historia polityczna

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2275

Łańcucki i Jerzy Czeszejko-Sochacki były sekretarz CKW PPS. Poza tym poszczególni członkowie z Polskiego...