Smoła - strona 19

Aromaty-opracowanie

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Anna Maria Brzozowska
  • Toksykologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1330

, fluorków oraz WWA ze smoły pogazowej(technologia o działaniu rakotwórczym). PTWI wynosi 7 mg/kg m.c...

Dante Alighieri - Boska Komedia

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1057

oszustów zanurzonych we wrzącej smole, których pilnują dia-bły uzbrojone w harpuny. widzą także ducha...

Metalurgia Cynku - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Piotr Białucki
  • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2835

brykietów składających się z prażonego koncentratu, węgla koksującego z małą ilością lepiszcza (smoła...

Egzamin z nauki o Ziemii

  • Politechnika Gdańska
  • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

w stanie ciekłym o charakterystyce smoły. Strefa o zmniejszonej prędkości i zwiększonym pochłanianiu fal...