Skarpa - strona 4

Kubatura Instrukcja

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Józef Woźniak
 • Geodezja Inżynierska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

przecięcia skarpy z powierzchnią terenu i powierzchnią stropu pokładu, wykreślenie przekrojów pionowych...

Nasypy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr inż. Halina Oleksyn
 • Kształtowanie terenów zielonych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1715

pochyłość, może nastąpić osuwanie się całej masy nasypu. Maksymalne nachylenia skarpy dla roślin gruntowych...

Metoda przekopów

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1393

szerokoprzestrzenny wy­kop ze względu na możliwość odprężenia, naruszenia gruntu w jego spągu i w otocze­niu skarp, np...

Ściana berlińska a mur

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Ścianę berlińska a mur Ściana berlińska to sposób umocnienia skarp, zabezpieczenia wykopów...

Portal

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

czołowej skarpy przekopu lub pochylni i powinien spełniać wszelkie wymagania tego typu konstrukcji...

Wykonywanie wykopów

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1225

wąskoprzestrzenne mogą mieć ściany pionowe do głębokości 1,5 m i szero­kości do 0,6 m lub skarpy...

Rodzaje napraw

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

- pielęgnacją roślinności - utrzymanie roślinności na poboczach i skarpach, koszenia traw . -Zbrojenie siatkami ...