Sieć rzeczna

note /search

Sieć rzeczna w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1295

Odpływ Silna krętość powoduje zmniejszenie spadku. Sieć rzeczna: 99,7 % odpływa do Bałtyku, 0,2...

Klasyfikacja rzek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 5894

terenie; rzeka główna wraz z jej dopływami tworzy sieć rzeczną Rzędowość rzeki - forma hierarchicznego...

Zlewnie i dorzecza- wykład 9

 • Politechnika Śląska
 • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1498

w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: - rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, - drugiego, trzeciego, itd...

Działy wodne - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1610

systemu rzecznego (sieci rzecznej) Dział wodny jest to linia rozdzielająca kierunki odpływu wód do dwóch...

Klasyfikacje map

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kartografia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2044

obszary powierzchni Ziemi, np. szczegółowo przedstawiają sieć rzeczną, rzeźbę terenu - mapy przeglądowo...

Retencja-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

retencja: Gromadzenie wody w małych zbiornikach, sieci rzecznej, glebach, zatrzymanie przez roślinność...