Klasyfikacja rzek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 5705
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja rzek - strona 1

Fragment notatki:


Klasyfikacja rzek Bez względu na wielkość ciek wodny uchodzący bezpośrednio do zbiornika morskiego lub jeziora jest rzeką główną, natomiast uchodzący do rzeki - jej dopływem. Dopływy mogą być różnego rzędu.
Rzędowość rzeki (forma hierarchiczna)
Siec rzeczna - układ naturalnych i sztucznych cieków wodnych na danym terenie; rzeka główna wraz z jej dopływami tworzy sieć rzeczną Rzędowość rzeki - forma hierarchicznego przedstawienia systemu sieci rzecznej dorzecza
Znajomość rzędowości rzeki na poszczególnych odcinkach jest podstawą analizy funkcjonowania ekosystemów rzecznych szczególnie ważnej przy naturalizacji doliny i kory rzecznej.
W hydrologii stosuje się klasyfikacje ilościowe polegające na numeracji hierarchicznej cieków. Każdy fragment rzeki sieci rzecznej ma określony rząd, dzięki czemu zajmuje określone miejsce w całym systemie rzecznym. Numerowanie cieku zaczyna się od odcinków źródłowych, jednak sposób dalszej systematyzacji jest różny w zależności od klasyfikacji. Rodzaje klasyfikacji sieci rzecznej Klasyfikacja tradycyjna - podziały klasyfikacyjne rzeki od ujścia do morza. Zgodnie z tradycyjnym podziałem numerycznym dorzecza, za rzekę na całym odcinku I-rzędu uznaje się taką, która bezpośrednio uchodzi do morza. Dopływy bezpośrednie do rzeki I-rzędu uznaje się za rzekę II-rzędu, dopływy zasilające rzekę II rzędu, za rzeki III-rzędu itd. Klasyfikacja Hortona - rząd I mają wszystkie cieki źródłowe nieotrzymujące dopływu. Rząd II mają cieki powstałe z połączenia cieków I-rzędu, ale ciek najdłuższy jest na całej długości zaliczany do rzędu II. Rząd III mają cieki powstałe z połączenia dwóch lub więcej cieków II-rzędu, przy czym ciek uważany za główny zaliczany jest do rzędu III Klasyfikacja Strahlera - rząd I mają wszystkie cieki źródłowe bez dopływów, rząd II mają cieki powstałe z połączenia z dwóch lub więcej cieków I lub II i I rzędu. Rząd III mają cieki powstałe z połączenia dwóch lub więcej cieków II-rzędu Klasyfikacja Schaveve'a - rząd I mają wszystkie cieki początkowe, do rządu II zalicza się odcinki cieków utworzone z dwóch cieków I-rzędu, do rzędu III zaś odcinki utworzone z cieków I i II rzeki
W obrębie jednego systemu rzecznego można wyróżnić różne układy sieci:
Dendrytyczny
Decentryczny stożka
Kwadratowy
Nieregularny
Równoległy
Widlasty
Decentryczny
Pierzasty Klasyfikacja rzek i systemów rzecznych Ze względu na ciągłość :
Rzeki stale płynące
Sporadycznie wysychające - zasilane przez wody podziemne i spływ powierzchniowy
Okresowe
Epizodyczne (Wadi)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz