Sieć krystaliczna - strona 13

Materiałoznastwo - wykład 5

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896

od dowolnego wybranego rdzenia atomowego w sieci krystalicznej. Stopień wypełnienia przestrzeni sieci...

Zgniot i rekrystalizacja - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 294
Wyświetleń: 980

odstêpów pomiêdzy atomami w sieci krystalicznej; w przypadku dzia³ania si³ rozci¹gaj¹cych, komórki sieciowe...

Pytania do egzaminu 0-10

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Elementy elektroniczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

monokryształu półprzewodnika? Domieszkowaniem nazywamy zastępowanie części jonów podstawowych sieci...

Termodynamika - omówienie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

posiadają sieć krystaliczną - uporządkowany rozkład atomów powstający w trzech wymiarach. Odległość...