Kalorymetria - ćwiczenie - Ciepło rozpuszczania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kalorymetria - ćwiczenie - Ciepło rozpuszczania - strona 1 Kalorymetria - ćwiczenie - Ciepło rozpuszczania - strona 2 Kalorymetria - ćwiczenie - Ciepło rozpuszczania - strona 3

Fragment notatki:

Grupa 23
Zespół 9
Ćwiczenie nr 1
Data: 30 03 1999
Gołdyn Grzegorz
Flądro Daniel
Pomiar ciepła rozpuszczania NaOH.
Ocena:
1.Wstęp teoretyczny.
Ciepło rozpuszczania Qrozp jest to ciepło wydzielone w procesie rozpuszczenia 1 mola substancji w n-molach rozpuszczalnika. Jego wartość zależy od rodzaju substancji i rozpuszczalnika oraz jego ilości. Towarzyszące rozpuszczaniu ciepło jest sumą dwóch efektów:
- zniszczenia sieci krystalicznej substancji rozpuszczanej, kosztem pobrania z otoczenia (w postaci ciepła) energii równej tzw. energii sieciowej (wielkość ta zależy od elektroujemności jonów, ich wielkości, struktury krystalicznej)
solwatacji jonów przez cząsteczki rozpuszczalnika (wielkość ta zależy od polarności rozpuszczalnika, przenikalności dielektrycznej i zdolności do tworzenia wiązań koordynacyjnych). Ciepło rozpuszczania może być zarówno dodatnie, jak i ujemne. Zależy to od wzajemnego stosunku wielkości energii sieciowej do energii solwatacji.
Pomiar ciepła pochłoniętego lub wydzielonego w reakcjach chemicznych wyznacza się za pomocą kalorymetru. Dokładny pomiar ciepła reakcji możliwy jest tylko dla nielicznych spośród wielu istniejących reakcji chemicznych. Precyzyjne pomiary kalorymetryczne można wykonać jedynie w przypadku reakcji przebiegających szybko, do końca i bez procesów ubocznych. Szybkość reakcji powinna być taka, by wydzielanie lub pochłanianie ciepła następowało w krótkim okresie czasu. Łatwiej jest wówczas uniknąć odpływu ciepła z układu reakcyjnego lub dopływu ciepła do tego układu podczas pomiaru zmiany temperatury układu. Szczególnie dogodne do pomiarów kalorymetrycznych są organiczne reakcje spalania. Na ogół jedynymi produktami spalania w nadmiarze tlenu związków organicznych zawierających tylko węgiel, wodór i tlen są CO2 i H2O. W przypadku związków zawierających inne pierwiastki, produkty nie są zawsze tak wyraźnie zdefiniowane, pomiary kalorymetryczne są jednak często możliwe.
W układzie zamkniętym, o stałej objętości W=0(układ w którym nie ma pracy elementarnej), zatem zmiana energii wewnętrznej równa jest: U=0. Na podstawie tego założenia wprowadza się pojemność cieplną. W zależności od warunków reakcji, mamy pojemność cieplną w stałej objętości i pojemność cieplną przy stałym ciśnieniu. Przyrost temperatury jest proporcjonalny do ilości doprowadzonego lub odprowadzonego ciepła do lub z układu(gdy zmiany temperatury są nieznaczne): T=q. Dla jednego mola substancji ciepło molowe można określić :C=
Dla gazów doskonałych ciepło molowe ma wartość stałą w zakresie temperatur, natomiast w przypadku gazów półdoskonałych i rzeczywistych ciepło molowe można określić za pomocą szeregu potęgowego, którego wartość zmienia się wraz ze wzrostem temperatury C= a + bT + cT

(…)

… gazów doskonałych zachodzi zależność: Cp - Cv = R( uniwersalna stała gazowa; R = 8,314 J/mol K). Różnica Cp - Cv dla cieczy i ciał stałych jest nieduża co tłumaczy się małą rozszerzalnością cieplną.
2.Zestawienie wyników pomiarów.
Korzystając z wyrażenia y =82.034 - 53.0621logx , gdzie x - wynik odczytów w [kΩ]
y - temperatura w [°C]
obliczamy temperaturę dla poszczególnych wyników pomiarów:
Lp.
Czas…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz