Pomiar ciepła rozpuszczania NaOH metodą kalorymetryczną - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiar ciepła rozpuszczania NaOH metodą kalorymetryczną - omówienie - strona 1 Pomiar ciepła rozpuszczania NaOH metodą kalorymetryczną - omówienie - strona 2 Pomiar ciepła rozpuszczania NaOH metodą kalorymetryczną - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Grupa: 23
Zespół: 8
Ćwiczenie: 1
Data: 31.05.2000
1.Kmieć Radosław
2.Prokurat Michał
3.Ługowska Barbara
Temat: Pomiar ciepła rozpuszczania NaOH metodą kalorymetryczną.
Ocena: Część teoretyczna:
Ciepło rozpuszczania Qrozp jest to ciepło wydzielone w procesie rozpuszczenia 1 mola substancji w n-molach rozpuszczalnika. Jego wartość zależy od rodzaju substancji i rozpuszczalnika oraz jego ilości. Towarzyszące rozpuszczaniu ciepło jest sumą dwóch efektów:
-zniszczenia sieci krystalicznej substancji rozpuszczanej, kosztem pobrania z otoczenia (w postaci ciepła) energii równej tzw. energii sieciowej (wielkość ta zależy od elektroujemności jonów, ich wielkości, struktury krystalicznej)
-solwatacji jonów przez cząsteczki rozpuszczalnika (wielkość ta zależy od polarności rozpuszczalnika, przenikalności dielektrycznej i zdolności do tworzenia wiązań koordynacyjnych). Ciepło rozpuszczania może być zarówno dodatnie, jak i ujemne. Zależy to od wzajemnego stosunku wielkości energii sieciowej do energii solwatacji.
Stała kalorymetru K jest to wielkość charakteryzująca dany kalorymetr, wyznaczona doświadczalnie i równa:
gdzie: Q - znana ilość ciepła
Δt  - przyrost temperatury wywołany znana ilością ciepła Q°
Do pomiaru ciepła rozpuszczania posługujemy się kalorymetrem. Przykładowy kalorymetr przedstawiony jest schematycznie na poniższym rysunku. W naszym ćwiczeniu stosujemy jednak nieco inny kalorymetr (prostszy). Zamiast naczynia Dewara stosujemy zwykłą zlewkę, która jest umieszczona w metalowym cylindrze wypełnionym wodą. Probówkę z zatyczką ze szlifem zamieniliśmy na szklaną bańkę, wypełnioną stałym NaOH, którą po wstępnym ustaleniu się temperatury rozbijamy bagietką, wtedy stały NaOH ulega rozpuszczeniu.
Rys. Schemat kalorymetru do pomiaru ciepła rozpuszczania:
A - woda, B - wodorotlenek sodu stały, 1 - termometr Beckmanna, 2 - mieszadło, 3 - zatyczka ze szlifem, 4 - probówka, 5 - pokrywa, 6 - naczynie Dewara WYKONANIE ĆWICZENIA:
Do naczynia kalorymetrycznego wlewamy 1750 ml H O, wkładamy zlewkę napełnioną 500 ml H O i w niej umieszczamy bańkę z 30 g NaOH. Włączamy mieszadło i mierzymy temperaturę do ustalenia się jej na równym poziomie.
POMIARY:
T=82,034-56,062.logR
Przed rozbiciem:
Lp
Czas [s]
Temperatura [oC]
1
60
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz