Scjentyzm brytyjski - strona 3

Państwa niepodległe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

brytyjskie w Afryce Wschodniej: Kenia, Brytyjska Afryka Wschodnia, Somali Brytyjskie, Uganda, Beczuana...

Filozofia - wykłady - Zenon z Elei

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Marcin Zdrenka
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1953

z Canterbery, empiryzm brytyjski, filozofia krytyczna, oświecenie francuskie, Hegel. Notatka stanowi...

Problem irlandzki w XX wieku- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

i Irlandią - integralną częścią Korony Brytyjskiej, która dążyła do niepodległości. Wybuch I wojny światowej...

System Wielkiej Brytanii - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 609

i współczesnego parlamentaryzmu - parlament brytyjski był pierwowzorem dla innych państw; koncepcja parlamentu...

Rynek walutowy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

, ale brytyjscy producenci przyjmują tylko funty Mieszkańcy USA chcąc kupować brytyjskie aktywa, przed ich zakupem...

Przedmiot badań pedagogiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Antoni Hałas
 • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1589

przyrodniczych. Scjentyzm zaleca ponadto matematyzację i pomiar ilościowy, co ma zagwarantować formułowanie...

Esencjalizm jako pogląd filozoficzny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3206

. Określany przez trzy czynniki - scjentyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm. Program pozytywistyczny opierał...