system Wielkiej Brytanii - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
system Wielkiej Brytanii - wykład - strona 1 system Wielkiej Brytanii - wykład - strona 2 system Wielkiej Brytanii - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
To państwo jest kolebką demokracji i współczesnego parlamentaryzmu - parlament brytyjski był pierwowzorem dla innych państw; koncepcja parlamentu brytyjskiego była kopiowana, analizowana, krytykowana itp. Instytucja odpowiedzialności politycznej / parlamentarnej także powstała w Zjednoczonym Królestwie. Także teoria i praktyka odsuwania monarchy od sprawowania władzy w państwie (monarcha panuje, a nie rządzi) zrodziła się w Wielkiej Brytanii i została przejęta przez inne państwa.
Poza tym, Zjednoczone Królestwo funkcjonuje w oparciu o nietypowy system prawny, opierający się na długotrwałości funkcjonowania wszystkich mechanizmów ustrojowych, na zwyczaju konstytucyjnym. Jednak obecnie brytyjski system źródeł prawa ulega stopniowej konstytucjonalizacji - w coraz większym zakresie niepisane reguły, które rządzą funkcjonowaniem aparatu władzy w Wielkiej Brytanii są spisywane w formie ustaw.
Dewolucja - głęboka decentralizacja, regionalizacja; określenie typowo brytyjskie. Niektóre regiony, jak np. Szkocja czy Irlandia Północna, mają dużą samodzielność, natomiast np. Walia miała mniej samodzielności, ale potem ta decentralizacja została pogłębiona. Kiedy mówi się o procesie dewolucji mamy na myśli ewolucyjną decentralizację.
Oficjalna nazwa państwa - etapy tworzenia się i przekształcania:
1536 r. - w tym roku monarchowie angielscy objęli swą władzą także region Walii. Odbyło się to pokojowo, gdyż władzę sprawowała wtedy dynastia Tudorów o korzeniach walijskich.
1707 r. - unia realna miedzy Szkocją a Wielką Brytanią (unia królewska); tym razem nie obyło się bez długich walk dynastycznych
1800 r. - objęcie władzą monarszą całej Irlandii; opór mieszkańców był zaciekły, bo bardzo mocno odczuwali odrębność tożsamości narodowej i religijnej (byli katolikami)
1922 r. - Irlandia uzyskuje niepodległość, ale bez Irlandii Północnej, która pozostała pod władzą brytyjską; konflikty są do tej pory.
Od roku 1707 można mówić o Wielkiej Brytanii (Anglia + Walia + Szkocja). W 1800 r. nazwa państwa brzmi Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii, a od 1922 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Od 1998 r. rozpoczyna się proces dewolucji, czyli usamodzielniania się poszczególnych regionów brytyjskich.
System źródeł prawa.
Jest to system niepowtarzalny w innych państwach. Brak konstytucji pisanej. Źródłem prawa są tzw. konwenanse (konwencje konstytucyjne) - są to pewne zasady funkcjonowania monarchii brytyjskiej, zasady relacji między parlamentem a gabinetem brytyjskim, sposoby funkcjonowania procedury parlamentarnej; pewne ogólne reguły, zwyczaje, które nie znalazły miejsca w żadnym akcie prawa pisanego. Konwenanse są powszechnie uznane za obowiązujące, są przestrzegane przez wieki; nie mogą być jednak przedmiotem skargi sądowej.


(…)

… Izby Lordów, był kanclerzem i pełnił funkcję ministra sprawiedliwości w gabinecie brytyjskim (realizacja władzy wykonawczej). Jako Lord i członek komitetu prawnego Izby Lordów pełnił funkcje sądownicze, gdyż ten komitet to była najwyższa instancja sądownictwa brytyjskiego. Przeciwko Wielkiej Brytanii wystąpił mieszkaniec wyspy Gentsey przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Uznał…
… Lordów
Monarcha
W Izbie Gmin jest mandat wolny (przedstawicielski) - przedstawiciel nie może zostać odwołany przez wyborców. Podkreśla się, że parlament jest bardzo pracowity - wprawdzie pracuje w systemie sesyjnym, ale jego członkowie bardzo rzetelnie spełniają swoje obowiązki. Prawa i wolności jednostek - w zakresie prawa cywilnego i karnego obowiązuje prawo powszechne (common law…
…:
Wielka Brytania to unia realna - związek Szkocji, Anglii, Walii i Irlandii Północnej pod jednym berłem królewskim. Wielka Brytania to monarchia parlamentarna - państwo, w którym funkcjonuje głowa państwa w postaci monarchy, ale organem sprawującym władzę jest parlament.
System brytyjski określa się jako system parlamentarno-gabinetowy - zasadą jest nie separacja, tylko współdziałanie władz; funkcjonuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz