Samozapłon - strona 7

Logistyka 27 zagadnien

 • Logistyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2842

, zaparzania, gnicia, samozapłonu ładunku. Wilgoć źle znoszą: papier, cement, nawóz mineralny, koncentraty rud...

Pożary podziemne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1120

. Gdy temperatura nagrzewającego się węgla przekroczy temperatu­rę zapłonu, wówczas następuje samozapłon...

Zagadnienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

, zaparzania, gnicia, samozapłonu ładunku. Wilgoć źle znoszą: papier, cement, nawóz mineralny, koncentraty rud...

Biotechnologia - Drobnoustroje

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biotechnologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 6258

-7.6 % benzyna, 0.6-5.5 % benzyna (% jest objętościowy)) -temperatura samozapłonu 585°C (dla porównania...

Technika cieplna

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2037

(np. zapałka, iskra itp.) samozapłon - ciągły bodziec energetyczny (np. strumień ciepła elementów...

Eksploatacja maszyn - komplet wykładów + pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Grzegorz Boruta
 • Eksploatacja maszyn
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 8456

Wykłady poruszają zagadnienia takie jak: system eksploatacji, podstawowe pojęcia procesów eksploatacji, prakseologiczne modele działania, system eksploatacji, użytkowanie, obsługiwanie i kierowanie eksploatacją, metody odnowy potencjału eksploatacyjnego parku maszyn, system eksploatacji w systemie...

Badanie procesu spalania

 • Energetyka Jądrowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1967

zapłonu [13,22]. Jest to temperatura, przy której następuje samozapłon par oleju, a ciepło wywiązujące...

Inżynieria Powierzchni egzamin ustny

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Tomasz Tański
 • Inżynieria Powierzchni
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1309

Obróbka powierzchni materiałów inżynierskich 5. Technologie kształtowania struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich z wykorzystaniem promieniowania laserowego i innych technologii spawalniczych 5.1. Ogólna klasyfikacja technologii nanoszenia powłok metodami spawalniczymi Meto...

Prawo karne część ogólna i szczegółowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Krzysztof Indecki
 • Prawo karne
Pobrań: 1750
Wyświetleń: 6167

...Tak skonstruowana teoria kontratypów przez twórcę i założyciela krakowskiej szkoły została odrzucona i poddana krytyce przez jego kontynuatorów ( A. Zoll ). Autor ten przeniósł na grunt polskiej doktryny koncepcję stosowaną przez Claude Roxina- teoretyka, profesora Uniwersytetu w Monachium. W...