Samorządowe kolegium odwoławcze - strona 32

Informatyka prawnicza - skrypt

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 2625

INFORMATYKA PRAWNICZA Program wykładu. Zagadnienia wstępne: 1.1. Informatyka jako dziedzina wiedzy i działalności praktycznej 1.2. Zastosowanie informatyki w działalności administracyjnej i prawniczej 1.3. Informatyka jako wsparcie zarządzania 1.4. Informatyka prawnicza 1.5. Usługi administracy...

Ustawa o saomrzadzie gminnym - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. o samorządzie gminnym 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 20...

Postępowanie administracyjne - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1197

. powstała ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych. Gminy z całego województwa miały mieć reprezentację...

Organy ochrony prawnej-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1197

a organami administracji rządowej, a także między samorządowymi kolegiami odwoławczymi. Sąd udziela...

Administracja-pytania

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1631

): a) samorządowe kolegium odwoławcze b) wojewoda (jeśli tak mówi ustawa) 2) w stosunku do wojewodów: a) właściwi...

Administracja-pytania1

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1302

): a) samorządowe kolegium odwoławcze b) wojewoda (jeśli tak mówi ustawa) 2) w stosunku do wojewodów: a) właściwi...

Prawo - ustawa o samorządzie gminnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2324

Ustawa o samorządzie gminnym ©Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, USTAWA poz. 220, Nr 62, poz. z dnia 8 marca 1990 r. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 o samorządzie gminnym r. Nr 80, poz. 717, ...

Ordynacja podatkowa - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Edyta Małecka - Ziembińska
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 6643

kolegium odwoławcze - jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty...

Etapy rozwoju budżetu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

1. ETAPY ROZWOJU BUDŻETU 1273 - król Anglii Edward I wprowadził zapis do Wielkiej Karty Wolności mówiący, że nie będzie nakładał podatków bez zgody prałatów, baronów czy innych ważnych ludzi 1374 - król Ludwik Węgierski - bez zezwolenia reprezentacji podatników nie można nakładać nowych danin XIV...