Teoria i prawne podstawy samorządu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2128
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria i prawne podstawy samorządu - strona 1

Fragment notatki:

teoria i prawne podstawy samorządu. Tematy, jakie są w nim poruszone, to m.in.: teoria naturalistyczna, teoria państwowa (państwowego samorządu), teoria polityczna (politycznego samorządu), modele państw unitarnych, wspólne cechy samorządu terytorialnego w Europie Zachodniej, typologie samorządu społecznego, samorząd terytorialny i jego uregulowania w Konstytucji, charakterystyka istoty polskiego samorządu terytorialnego, zakres działania samorządu terytorialnego, funkcje administracji publicznej.


Pojęcie samorządu terytorialnego.Tradycja i idea samorządu terytorialnego w Polsce. Typologie samorządu społecznego
Teoria i prawne podstawy samorządu Tematyka zajęć 1. Pojęcie samorządu terytorialnego. 2. Geneza samorządu terytorialnego. 3. Tradycja i idea samorządu terytorialnego w Polsce. 4. Typologie samorządu społecznego. 5. Samorząd -korporacyjny, -powszechny, -terytorialny. 6. Modele samorządu terytorialnego w Europie(anglosaski i kontynentalny (Niemcy, Francja). 7. Rozwiązania dot. samorządu w Europie (Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Europejska Karta Samorządu Regionalnego) w Polsce samorząd wojewódzki, regionalny i lokalny. 8. Przepisy prawne regulujące w Polsce funkcje samorządu terytorialnego (Konstytucja, Ustawy Samorządowe ustrojowe) • o samorządzie gminnym 08.03.1990 • o samorządzie powiatowym 05.06.1998 • o samorządzie województwa 05.06.1998 • ustawa o administracji rządowej 01.01.1999 • o referendum lokalnym. 9. Zakres działania i zadania poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego: • gmin, • powiatów, • województw. 10. Władze samorządowe, władze uchwałodawcze i władze wykonawcze (bezpośrednie wybory do organów wykonawczych gminy). 11. Współdziałanie jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo). 12. Ustrój m.st. Warszawy (ustawa o ustroju 1990,1994,2002). 13. Funkcjonowanie samorządowych kolegiów odwoławczych. 14. Przepisy komunalne (np. porządkowe).Zasady tworzenia, ogłaszania tych przepisów, klasyfikacja przepisów. Wydawane przez określone organy samorządu terytorialnego. 15. Zasady zarządzania i gospodarowania mieniem komunalnym.(Wprowadzenie jednoosobowych organów wykonawczych w gminach). 16. Nadzór i kontrola(zawiera się w nadzorze) nad działalnością komunalną w obszarze działalności samorządu terytorialnego. 17. Audyt (sprawdzanie) i kontrola w samorządzie terytorialnym. Instytucję nadzoru wprow

Teoria i prawne podstawy samorządu
Tematyka zajęć
Pojęcie samorządu terytorialnego.
Geneza samorządu terytorialnego.
Tradycja i idea samorządu terytorialnego w Polsce.
Typologie samorządu społecznego.
Samorząd -korporacyjny, -powszechny, -terytorialny.
Modele samorządu terytorialnego w Europie(anglosaski i kontynentalny (Niemcy, Francja).
Rozwiązania dot. samorządu w Europie (Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Europejska Karta Samorządu Regionalnego) w Polsce samorząd wojewódzki, regionalny i lokalny.
Przepisy prawne regulujące w Polsce funkcje samorządu terytorialnego (Konstytucja, Ustawy Samorządowe ustrojowe)
o samorządzie gminnym 08.03.1990
o samorządzie powiatowym 05.06.1998
o samorządzie województwa 05.06.1998
ustawa o administracji rządowej 01.01.1999
o referendum lokalnym.
Zakres działania i zadania poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego:
gmin,
powiatów,
województw.
Władze samorządowe, władze uchwałodawcze i władze wykonawcze (bezpośrednie wybory do organów wykonawczych gminy).
Współdziałanie jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo).
Ust ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz