Służby specjalne - strona 17

Gry decyzyjne

 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 5656

publiczna Tam gdzie są poddani nie ma opini publicznej a tajne służby specjalne (zbierają wszelkie...

Prawo konstytucyjne - opracowanie zagadnień egzaminacyjnych.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 10269

Prawo konstytucyjne - opracowanie zagadnień egzaminacyjnych to przygotowane przez studenta prawa zagadnienia egzaminacyjne, które zostały opracowane. 1. Nauka prawa konstytucyjnego. 2. Przedmiot i pojęcie prawa konstytucyjnego. 3. Miejsce prawa konstytucyjnego. 4. Źródła prawa konstytucyjnego. ...

Stosunki międzynarodowe - opracowane pytania

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • dr Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3955

in. zagadnienia takie jak: stosunki międzynarodowe, podmioty stosunków międzynarodowych, czynniki warunkujące stosunki międzynarodowe, . rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych. prekursorzy i ich prace, szkoły interpretacji stosunków międzynarodowych i ich charakterystyka: realizm, neorealizm, ko...

Nauka o polityce i państwie egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Renata Maćkowska
 • Nauka o państwie
Pobrań: 679
Wyświetleń: 4753

1. Funkcje i zadania władzy lokalnej i regionalnej Władza lokalna wykonuje zadania w zakresie: - infrastruktury technicznej (transport i drogi publiczne, gospodarka nieruchomościami, utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej), - infrastruktury społecznej (edukacja pub...

Administracja-pytania

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1631

., ministrom, komitetom stałym, kolegiom do spraw służb specjalnych, UOP. Pracą kancelarii kieruje szef...

Administracja-pytania1

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1302

., ministrom, komitetom stałym, kolegiom do spraw służb specjalnych, UOP. Pracą kancelarii kieruje szef...