Ryzyko inwestycyjne - strona 4

Opracowanie zagadnień z ekonomii 8

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

o wyższym ryzyku inwestycyjnym (akcje przedsiębiorstw, Fundusze obligacji - fundusz o polityce inwestycyjnej...

Credit-rating

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1995

i klasyfikacją ryzyka inwestycyjnego na rynku dłużnych papierów wartościowych zajmują się agencje credit-ratingu...

Pojęcie inwestycji finansowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3129

celem jest osiagniecie mozliwie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji przy braku awersji do ryzyka...

Pojęcie ryzyka - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Górski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

niezawodności do pomiaru ryzyka inwestycyjnego odpowiadałby sytuacji ryzyka związanego, np. z bankructwem...

Zarządzanie międzynarodowe - wykład 11

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Skurzyńska-Sikora
 • Zarządzanie międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952

umiędzynarodawiania Pozwala uniknąć potencjalnego ryzyka inwestycyjnego w krajach o niestabilnej sytuacji politycznej...