Runo leśne - strona 6

Prawo gospodarcze - Firma

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1421

, sadowniczych, hodowlanych, w tym mięsa z uboju gospodarczego, runa leśnego, owoców leśnych, posiłków domowych...

Prawo gospodarcze

Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

, sadowniczych, hodowlanych, w tym mięsa z uboju gospodarczego, runa leśnego, owoców leśnych, posiłków domowych...

Ochrona środowiska - materiały

  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  • dr Andrzej Lipiński
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6335

w granicach nie przewyższających możliwości produkcyjnych lasu ; ochrona runa leśnego) plan urządzenia lasu...

Powiat Ostrzeszowki

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia turyzmu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1575

ATRAKCYJNO ŚĆ TURYSTYCZNA POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO Powiat Ostrzeszowski położony jest w południowej części województwa wielkopolskiego od północy graniczy z powiatami ostrowskim i kaliskim - ziemskim, od południa z powiatem kępińskim oraz powiatem wieruszowskim w woj. łódzkim. Od wschodu z powiat...

Biogeografia - pytania i odpowiedzi na egzamin

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • prof. dr hab. Bogdan Zemanek
Pobrań: 546
Wyświetleń: 6412

doc zajmuje 41 stron. Zawiera pytania i odpowiedzi na egzamin z przedmiotu biogeografia, który jest prowadzony na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pytania dotyczą takich zagadnień jak: antropogeniczne przemiany szaty roślinnej, element zasięgowy, dysjunkcja, rola zlodowaceń plejstoceńskich, teoria dr...

Finanse

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2653

Dokładna tematyka notatki jest następujaca: środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych, środkami publicznymi są, dochody, publiczne, daniny publiczne, pozostałe dochody, wydatki publiczne, rozchody publiczne, deficyt sektora finansów publicznych, nadwyżka sektora finansów pub...