Rozumowanie indukcyjne i dedukcyjne - strona 14

Inteligencja- omówienie

 • dr Katarzyna Lubiewska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

. Inteligencja obejmuje zdolność rozumowania, kombinowania, łatwość pojmowania, pamięć, umiejętność wydajnego...

Metodologia badań społecznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Stanisława Byra
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 4921

(które nie wymagają dowodów empirycznych, oparte są na racjonalnym rozumowaniu) oraz a posteriori (wymagają dowodów...

Filozofia - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Bukowski
 • Filozofia i etyka
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 5320

arystotelizmu 1.baza empiryczna nauk indukcyjnych 2.spór o rozwój świata 3.materia wg spirytualistów 4.ontologia...

Metalogika: teorie pierwszego rzędu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

(sformalizowane) Na terenie logiki teorią lub systemem dedukcyjnym nazywamy dowolny zbiór formuł X spełniający...

Socjologia - wprowadzenie

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • dr Jurij Hajduk
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2219

ludzi.   Rozumowanie może być:          Dedukcyjne, czyli od szczegółu do ogółu          Indukcyjne...