Roztwór stały - strona 20

Materiałoznastwo - wykład 9

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

oraz warstw roztworów stałych powstałych następnie w wyniku dyfuzji tlenu w odkształcone plastycznie...

Metale nieżelazne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 665

ma dużą wytrzymałość, ale jest mniej plastyczna niż roztwór stały α i jest trudno obrabialna plastycznie...

Cząstki elementarne

 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2107

, jonowe, o wiąz metal) ROZTWORY STAŁE: jednorodne chemicznie mieszaniny 2lub więcej subst, znajdujące...

Podstawy eksploatacji technicznej - wykłady

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
 • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5138

: --- pierwszego rodzaju: roztwory stałe utleniaczy, głównie tlenu w metalu. Powierzchnia pokryta tymi strukturami...

Stale, staliwa i żeliwa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2086

fazach: • w roztworach stałych: ferrycie i austenicie; • w związkach z węglem i azotem: węglikach...

Stale staliwa i żeliwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

fazach: • w roztworach stałych: ferrycie i austenicie; • w związkach z węglem i azotem: węglikach...