Rozszczepienie - strona 7

Enzymy hydrolizujące nukleotydy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1645

nukleotydy do nukleozydów Fosforylazy nukleozydów - katalizują fosfolityczne rozszczepienie nukleozydów...

Promieniowanie alfa.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

. 51Sb124 →52Te124, Zjawisko izomerii przy rozszczepieniu spontanicznym: - ze stanu izomerycznego T1/2 = 1,4...

Segmentacja klientow

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1274

segmentacji - rozszczepienie popytu - możliwość dostosowania produktów do potrzeb nabywców - możliwość...

Zwiazki kompleksowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2534

jonu metalu przejściowego przez rozszczepienie ich na dwie grupy, odpowiednio o energii wyższej...

Pytania na egzamin 5

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

rozszczepienie poziomu energetycznego opisywanego przez liczbę n na n podpoziomów o różnych l, co obserwowane...

Segmentacja klientow - Petryfikacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

segmentacji - rozszczepienie popytu - możliwość dostosowania produktów do potrzeb nabywców - możliwość...