Rozrodczość - strona 7

Globalne problemy demograficzne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 630
Wyświetleń: 735

kobiet(edukacja - im dłuższa, tym później będzie miała dzieci) Administracyjne ograniczanie rozrodczości...

Łańcuchy troficzne

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1400

; czynnikami limitującymi są zasoby; biomasa glonów zależy od żyzności. Rozrodczość - regulacja – od góry...

Pestycydy - definicja i podział

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1736

wymienić: • Wpływ na rozrodczość (wczesne porody, zaburzenia płodności, nieprawidłowy rozwój płodu...

Szkoła rasowo-antropologiczna

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3059

selekcji, ponieważ mają niższą rozrodczość niż ras mniej wartościowe i na skutek szerzenia się postaw...

Demografia - pojęcia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Franciszek Stokowski
 • Demografia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1064

jak umieralność i rozrodczość (ruch naturalny) b) prognozę pomigracyjną biorąc pod uwagę obok czynników...

Dioksyny i analogi-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

; wpływ na płodność i rozrodczość; właściwości kancerogenne (także u ludzi), charakter trądzikowy; zmiany...

DDT - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemiczne zagrożenia środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2114

(szczur, doustnie, LD50) oraz trwałość w glebie (czas zaniku 95% Toksyczność DDT Wpływ na rozrodczość...