Rozrodczość

note /search

Podstawowe pojęcia ekologiczne

  • Politechnika Gdańska
  • Hydrobiologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2450

. Liczebność populacji zależy od rozrodczości, śmiertelności, migracji, emigracji. rozrodczość – to zdolność...

Populacja 2-ekologia

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

w rozrodzie lub nie. W reultacie zmiany sruktury wiekowej wpływają na rozrodczość i śmiertelność populacji....

Geografia ekonomiczna - 1

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840

stanu ludności, osiągana drogą wysokiej rozrodczości i wysokiej umieralności sprawiła, Ŝe przyrost...

Zagadnienia-ekologia

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

ekologiczna organizmów. Adaptacje Selekcja K i r. Struktura wiekowa, płciowa i socjalna populacji. Rozrodczość...