Rozrodczość

Podstawowe pojęcia ekologiczne

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Pawelec
 • Hydrobiologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2240

. Liczebność populacji zależy od rozrodczości, śmiertelności, migracji, emigracji. rozrodczość – to zdolność...

Populacja 2-ekologia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Rafał Chmara
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

w rozrodzie lub nie. W reultacie zmiany sruktury wiekowej wpływają na rozrodczość i śmiertelność populacji....

Geografia ekonomiczna - 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

stanu ludności, osiągana drogą wysokiej rozrodczości i wysokiej umieralności sprawiła, Ŝe przyrost...

Ćwiczenia - populacja i alleopatia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Paweł Szyszkowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

Populacja, liczebność populacji zagęszczenie, rozrodczość, fizjologia rozrodu, przyczyny wzrostu...

Zagadnienia-ekologia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Rafał Chmara
 • Ekologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

ekologiczna organizmów. Adaptacje Selekcja K i r. Struktura wiekowa, płciowa i socjalna populacji. Rozrodczość...

Teoria demograficznego przejścia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1204

miar rozrodczości i umieralności oraz, w dłuższych okresach, bardzo niską, również niestabilną...