Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 31

Źródła prawa UE

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

249 TWE) W celu wykonania kompetencji Unii instytucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, decyzje...

Pojęcia administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Źródłami...

Funkcje i źródła prawa pracy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Teresa Liszcz
 • Prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 658

wynagrodzeniu za pracę -ustawa o promocji zatrudnienia w instytucji rynku pracy b) rozporządzenia jako akty...

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1351

się w wojewódzkiej księdze urzędowej? a)ustawy b)rozporządzenia c) d)notatki e) żadna z powyższych 4) Podział prawa...

Wojewoda - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 917

lub znoszeniem powiatów, następuje w drodze rozporządzenia RM, po zasięgnięciu opinii jednostek samorządu...

Dyrektywy- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

dla krajów członkowskich. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji...