Rozkład wykładniczy ciągły - strona 9

Zmienna losowa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Wykład 3 Zmienna losowa ciągła. Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej X określa funkcję ƒ(x...

Estymacja - omówienie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1281

nieobciążone oszacowanie wariancji. Zad.7 Populacja ma rozkład wykładniczy określony następująca funkcją...

Statystyka matematyczna - WZORY

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 805

-normalny P (x1 < X < x2) = P (lnx1< lnX < lnx2) Rozkład wykładniczy f (x) = λe-λx F (x) = 1-e -λx DX = EX...

Poziomy statystyczne- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Poziomy statystyczne W przypadku hałasów o widmie ciągłym, do których zalicza się hałasy...

Statystyka sem4 2/2 wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Barbara Podolec
 • Statystyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 6076

, rozkłady zmiennej losowej ciągłej, wykres funkcji gęstości, wykres dystrybuanty, rozkład normalny, Gauss...

Rozkład rogarytmiczno-normalny - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Katarzyna Majewska
 • Niezawodność systemów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

ROZKŁAD LOGARYTMICZNO-NORMALNY Ciągły rozkład prawdopodobieństwa cyklu życia, który jest często...

Zmienne losowe dwuwymiarowe.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Józef Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1981

dwuwymiarowej zmiennej losowej typu ciągłego: w punktach ciągłości zachodzi . (2.3.15) Rozkład brzegowy...

Statystyka - prawdopodobienstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 525

losowej typu ciągłego: Rozkład normalny LaPlace'a: E(X)=m D2(X)=σ2 D(X)= σ X: N(m, σ) Rozkład normalny...