Rosa Parks

note /search

Prezydenci USA - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

nieposłuszeństwo Rosa Parks i bojkot komunikacji publicznej w Montgomery (1955-1956) Kobieta nie ustąpiła miejsca...

Dynamika ruchów społecznych

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

dla zbiorowości i, mówiąc skrótowo, wyprowadza ludzi na ulicę. Czarna kobieta Rosa Parks, która siada...

Kontestacja i kontrultura

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Kultura i język
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2198

- Montgomery, Alabama - 42-letnia czarnoskóra Rosa Parks odmawia ustąpienia miejsca białemu w autobusie; bojkot...

Vietnam war-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • America in the 60s
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1386

taking shape in the South. In December 1955 in Montgomery, Alabama, a black woman named Rosa Parks...

SOCJOLOGIA ANALIZA SPOŁECZEŃSTWA Piotr Sztompka

  • Socjologia
Pobrań: 4207
Wyświetleń: 10472

Piotr Sztompka  SOCJOLOGIA  ANALIZA SPOŁECZEŃSTWA          Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego  Wydawnictwo Kraków, Znak,  Projekt okładki i obwoluty Robert Guzik  Fotografie barwne Piotr Sztompka  Adiustacja i korekta Małgorzata Biernacka  Projekt graficzny i łamanie Wydawnictwo PLUS  Podr...