Rosa Parks

Prezydenci USA - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wojciech Kwiatkowski
 • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

nieposłuszeństwo Rosa Parks i bojkot komunikacji publicznej w Montgomery (1955-1956) Kobieta nie ustąpiła miejsca...

Dynamika ruchów społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

dla zbiorowości i, mówiąc skrótowo, wyprowadza ludzi na ulicę. Czarna kobieta Rosa Parks, która siada...

Kontestacja i kontrultura

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Mirosław Ustrzycki
 • Kultura i język
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2142

- Montgomery, Alabama - 42-letnia czarnoskóra Rosa Parks odmawia ustąpienia miejsca białemu w autobusie; bojkot...

Vietnam war-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • America in the 60s
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1365

taking shape in the South. In December 1955 in Montgomery, Alabama, a black woman named Rosa Parks...

SOCJOLOGIA ANALIZA SPOŁECZEŃSTWA Piotr Sztompka

 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 3052
Wyświetleń: 7707

Piotr Sztompka  SOCJOLOGIA  ANALIZA SPOŁECZEŃSTWA          Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego  Wydawnictwo Kraków, Znak,  Projekt okładki i obwoluty Robert Guzik  Fotografie barwne Piotr Sztompka  Adiustacja i korekta Małgorzata Biernacka  Projekt graficzny i łamanie Wydawnictwo PLUS  Podr...