Rocznik statystyczny - strona 7

Analiza danych

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1792

podstawowych z 1 ha w dt. X7 - przeciętne zatrudnienie w przemyśle na 1000 osób. Źródło: Rocznik statystyczny...

Cele i wyniki demografii

  • Politechnika Warszawska
  • dr Jędrzej Stanisławek
  • Demografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1428

i ruch naturalny Odzwierciedleniem tego podziału jest rocznik statystyczny (rodzaje: ogólne i branżowe...

Analiza rynku dóbr konsumpcyjnych - Miernik

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
  • Analiza rynku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

) Metody zbierania danych w badaniach popytu Źródła wtórne bazy danych roczniki statystyczne raporty...