Rośliny wyższe - strona 11

Właściwości wody

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrobiologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

Występują tu wilgociolubne słonolubne bezkręgowce lądowe, owady pajęczaki, słonolubne amfibiotyczne rośliny...

Formy ekologiczne organizmów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

zanieczyszczeń wód wykorzystuje się m.in. zielenice (PIERWOTEK, SKORUPIAK ROZWIELITKA) i rośliny wyższe (PAŁKA...

Klasyfikacja gleb

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bartosz Korabiewski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1477

ornych: I - gleby orne najlepsze (wszystkie rośliny - wysokie plony) zasobne w składniki pokarmowe...

Ćwiczenia - oznaczanie chlorofilu

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Jerzy Andrzej Wełna
 • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1379

fotosyntezy, m.in. w roślinach wyższych, glonach, cyjanobakteriach. Znaczna zawartość chlorofili w organizmach...

Wykład - procesy egzogeniczne

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 126
Wyświetleń: 798

, które osiedlają się na nagiej skale, rozkładają ją i przygotowują podłoże roślinom wyższym. Do zintensyfikowania...

Wykład - procesy egzogeniczne

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

, które osiedlają się na nagiej skale, rozkładają ją i przygotowują podłoże roślinom wyższym. Do zintensyfikowania...