Reranie

Mówienie-sprawność wymowy u dzieci

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Michał Cygan
  • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

lub seplenienia dotyczące zawsze następujących szeregów: ś ↔ s ↔ sz; ć ↔ c ↔ cz; ź ↔ z ↔ ż; dź ↔ dz ↔ dż reranie...

Polonistyka część 2

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Ewa Kozak-Czyżewska
  • Metodyka kształcenia polonistycznego
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3479

) Metodyka kształcenia polonistycznego 21 2. Rotacyzm ( reranie ) – nieprawidłowe wypowiadanie głoski ‘r’ 3...

LOGOPEDIA- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 301
Wyświetleń: 7371

mogą dotyczyć artykulacji tylko niektórych głosek, jak w przypadku seplenienia, rerania, lub wszystkich głosek...