Referendum lokalne - strona 13

Ustrój administracji publicznej notatki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Zdyb
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 7686

...Upoważnienie do wykonywania kompetencji – może być przez organ (lub inny podmiot) innemu organowi/podmiotowi administracji publicznej lub pracownikowi urzędu. Możliwe, jeśli zezwala na to prawo. Jest to swego rodzaju pełnomocnictwo. Organ wydający nie traci kompetencji, a organ upoważniony w...

Prawo administracyjne - różni autorzy

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3766

Prawo administracyjne 1. BANDARZEWSKI Kazimierz. Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie. Warszawa, LexisNexis 2007 stan prawny na 15 grudnia 2006 r.; 351, [1] s. 2. BERNACZYK Michał. Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej. Warszawa, Wolters Kluwer Polska 20...

Encyklopedia prawa w pyt i odp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ambroży Mituś
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 805
Wyświetleń: 20965

encyklopedia prawa-dr A.Mituś 1.   Pojecie prawa, prawa przedmiotowego i prawa podmiotowego Prawo    -   to   zespół   norm   wydanych   lub   usankcjonowanych   przez   państwo    i zagwarantowanych przymusem państwowym. Prawo przedmiotowe - ogól norm regulujących treść, przedmiot i podmiot stosunk...

Sąd administracyjny

Pobrań: 98
Wyświetleń: 1463

przeprowadzenia referendum lokalnego. Zakres ten jest zakresem zamkniętym i przysługuje na wyraźnie określone...

Dane osobowe

Pobrań: 98
Wyświetleń: 1589

, prezydenta miasta oraz dotyczących referendum ogólnokrajowego i referendum lokalnego, 7) dotyczących osób...

Szczegolowe opracowanie - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281

lokalnego mówi ustawa o samorządzie terytorialnym której postanowienia są rozwinięte w ustawie o referendum...

Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • dr Mariusz Jagielski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2877

), początki III rzeczpospolitej, mała konstytucja, istota i pojęcie konstytucji, cechy konstytucji jako ustawy zasadniczej, obowiązywanie konstytucji, dualistyczny charakter systemu źródeł prawa, prawo międzynarodowe i prawo wspólnotowe w krajowym porządku prawnym, organizacja wyborów, pojęcie zasad...